Inleiding

Inleiding

Via deze vragenboom kunt u onderzoeken of u mogelijk recht heeft op (één of meer) voorzieningen. Via de vragenboom vult u een formulier in. Daarin worden uw gegevens opgevraagd. Vervolgens volgt een conclusie of u recht heeft op een bepaalde voorziening. Als uit uw antwoorden blijkt dat u recht heeft op een bepaalde voorziening, is dit meestal ook het geval. Het kan voorkomen dat door een bijzondere situatie in uw specifieke geval, de uitvoerende instantie tot een andere conclusie komt. 

Zelf een aanvraag indienen

Het ingevulde formulier is alleen voor u als invuller zichtbaar en kan alleen door u worden gedownload als PDF. Als u een bepaalde voorziening daadwerkelijk wilt aanvragen, moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de instantie die de voorziening uitvoert. Het formulier is dus alleen bedoeld om een indicatie te geven waarop u mogelijk recht heeft. Het formulier wordt niet naar de uitvoerende instantie gestuurd. 

Welke voorzieningen zitten in de vragenboom?

Via deze "vragenboom" onderzoeken wij of u mogelijk recht heeft op de volgende voorzieningen:

 • algemene bijstand;
 • bijzondere bijstand;
 • een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • studiefinanciering;
 • een tegemoetkoming WTOS;
 • kindgebonden budget;
 • kinderopvangtoeslag.

De vragenboom starten

Klik op 'volgende' om de vragenboom te starten. U moet meerdere vragen beantwoorden. Als u alle stappen heeft doorlopen, geven wij aan of u, uw eventuele partner of kind mogelijk recht heeft op een voorziening.

Persoonsgegevens
Woont u in een Nederlandse gemeente? *

U moet in Nederland wonen. Voor bepaalde voorzieningen is er een gemeentelijk beleid. Voor de exacte invulling zult u dan ook bij uw gemeente moeten informeren.

Woont u in Nederland? *
Omdat u niet in Nederland woont heeft u geen recht op bijstand

Er bestaat in ieder geval geen recht op:

 • algemene bijstand;
 • bijzondere bijstand;
 • een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • een tegemoetkoming WTOS.

In bepaalde gevallen kunt u wel recht hebben op: 

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u te jong bent.
Heeft u de Nederlandse nationaliteit? *
Verblijft u langer dan 5 jaar in Nederland? *
Verblijft u al langer dan 3 maanden in Nederland? *
Heeft u een EU/EER-DOCUMENT? *
Heeft de IND het verblijfsrecht beëindigd?
Bent u werknemer, zelfstandige of hieraan gelijkgesteld? Of bent u familie van zo iemand? *

Verdient u tenminste 50% van de voor u geldende bijstandsnorm of werkt u tenminste 40% van de gebruikelijke arbeidstijd? Of bent u familielid van zo iemand? Dan bent u werknemer of zelfstandige en kunt u ook recht hebben op bijstand. Dat geldt ook als u werknemer of zelfstandige bent geweest en een van de volgende situaties is op u van toepassing:

 • U bent tijdelijk arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeluk; of
 • u bent werkloos geraakt zonder dat u dat wilde en hebt zich ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende; of
 • U start met een beroepsopleiding omdat u werkloos bent geraakt of omdat u dat nodig hebt voor uw werk.

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 

Verblijft u bij een familielid dat langer dan 5 jaar in Nederland verblijft? *

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.
Verblijft u bij een familielid dat rechtmatig in Nederland verblijft? Deze persoon moet de nationaliteit van een EU of EER land of Zwitserland hebben. *

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 

Heeft u een verblijfsvergunning? *
Heeft u een verblijfsvergunning gehad? *
Bent u tijdig een procedure begonnen tegen de intrekking of beëindiging van uw verblijfsvergunning? *

Zie voor meer informatie: 

Mag u de beslissing op bezwaar of beroep in Nederland afwachten? *
Heeft u hoger beroep ingesteld en is de intrekking of beëindiging van uw verblijfsvergunning in beroep in stand gelaten? *
U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u korter dan drie maanden in Nederland bent.

Zie voor meer informatie: 

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u niet gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Voor het recht op bijstand is het belangrijk dat u Nederlander bent. Soms kunt u gelijkgesteld worden met een Nederlander. Ook dan heeft u recht op bijstand. Kunt u niet gelijkgesteld worden met een Nederlander? Dan heeft u geen recht op bijstand. 

Zie voor meer informatie:

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering, omdat u niet legaal in Nederland verblijft.

Zie voor meer informatie: 

b1v99 XXNederlander
XXUitsluiten_AB
XXUitsluiten_BB_ea
RechthebbendAanvrager
Recht op bijstand aanvrager
Recht op bijstand

Zie voor meer informatie:

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie.

Heeft u recent (de laatste 6 maanden) een opleiding beëindigd waarvoor u studiefinanciering kon ontvangen? *
Opleidingen
Opleiding
Volgt u onderwijs? *
Hoe volgt u dit onderwijs? *

XXWTOS_Verlaging
Inkomsten
Inkomsten
Heeft u inkomsten? *
Vermogen
Vermogen
Heeft u vermogen? *

Bij het bepalen van uw vermogen kijkt de gemeenten naar uw bezittingen en soms ook naar uw schulden. Klik op het vraagteken naast de vraag 'Heeft u vermogen?' voor meer informatie over hoe het vermogen wordt berekend.

Partner
Gehuwd, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding
Heeft u een partner? *

Wanneer bent u partners voor de bijstand?

 1. U bent getrouwd. En u leeft niet duurzaam gescheiden.
 2. U heeft een geregistreerd partnerschap. En u leeft niet duurzaam gescheiden.
 3. U woont samen met iemand. Dat kan met iemand in een liefdesrelatie zijn, maar ook een goede vriend of vriendin. Bijvoorbeeld als hij of zij bijna altijd in uw huis is en meebetaalt aan de boodschappen. En alleen in zijn of haar eigen huis komt om de planten water te geven of de post op te halen.

Wanneer bent u geen partners voor de bijstand?

 • Uw kinderen en uw ouders zijn voor de bijstand nooit uw partner, maar u bent misschien wel kostendelers.
 • Een broer of zus en een grootouder of kleinkind zijn ook nooit uw partner, als één van u zorg nodig heeft en de ander die zorg geeft. Ook niet als u beiden in dezelfde woning woont. U bent misschien wel kostendelers. 
  Let op: Heeft u beiden geen zorg nodig? Dan is uw broer, zus, grootouder of kleinkind voor de bijstand misschien toch uw partner.

Meer hierover leest u op: Samenwonen: een gezamenlijke huishouding.

Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? *
Verblijft uw partner langer dan 5 jaar in Nederland? *
Verblijft uw partner bij een familielid dat langer dan 5 jaar in Nederland verblijft? *

Zie voor meer informatie: 

Verblijft uw partner al langer dan 3 maanden in Nederland? *
Heeft uw partner een EU/EER-DOCUMENT? *
Heeft de IND het verblijfsrecht van uw partner beëindigd? *

Zie voor meer informatie: 

Is uw partner werknemer, zelfstandige of hieraan gelijkgesteld. Of is uw partner familie van zo iemand?

Verdient u tenminste 50% van de voor u geldende bijstandsnorm of werkt u tenminste 40% van de gebruikelijke arbeidstijd? Of bent u familielid van zo iemand? Dan bent u werknemer of zelfstandige en kunt u ook recht hebben op bijstand. Dat geldt ook als u werknemer of zelfstandige bent geweest en een van de volgende situaties is op u van toepassing:

 • U bent tijdelijk arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeluk; of
 • u bent werkloos geraakt zonder dat u dat wilde en hebt zich ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende; of
 • U start met een beroepsopleiding omdat u werkloos bent geraakt of omdat u dat nodig hebt voor uw werk.

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 

Verblijft uw partner bij een familielid dat rechtmatig in Nederland verblijft? Deze persoon moet de nationaliteit van een EU of EER land of Zwitserland hebben. *

Zie voor meer informatie: 

Heeft uw partner een verblijfsvergunning? *
Heeft uw partner een verblijfsvergunning gehad? *
Is uw partner tijdig een procedure begonnen tegen de intrekking of beëindiging van de verblijfsvergunning? *

Zie voor meer informatie: 

Mag uw partner de beslissing op deze bezwaarprocedure in Nederland afwachten? *

Zie voor meer informatie: 

Is de beslissing in deze procedure onherroepelijk? *

Zie voor meer informatie: 

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat uw partner korter dan drie maanden in Nederland is.

Zie voor meer informatie: 

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat uw partner niet gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Voor het recht op bijstand is het belangrijk dat u Nederlander bent. Soms kunt u gelijkgesteld worden met een Nederlander. Ook dan heeft u recht op bijstand. Kunt u niet gelijkgesteld worden met een Nederlander? Dan heeft u geen recht op bijstand. 

Zie voor meer informatie:

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering, omdat uw partner niet legaal in Nederland verblijft.

Zie voor meer informatie: 

b6v99 XXNederlander
XXUitsluiten_AB
XXUitsluiten_BB_ea
992 XXInwonend partner
RechthebbendePartner
Recht op bijstand (partner)
Recht op bijstand

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:

Heeft uw partner recent (de laatste 6 maanden) een opleiding beëindigd waarvoor hij/zij studiefinanciering kon ontvangen? *
Opleiding partner
Opleiding
Volgt uw partner onderwijs? *
Hoe volgt uw partner dit onderwijs? *

XXWTOS_Verlaging
Inkomsten partner
Inkomsten partner
Heeft uw partner inkomsten? *
Vermogen partner
Vermogen
Heeft uw partner vermogen? *

Bij het bepalen van uw vermogen kijkt de gemeenten naar uw bezittingen en soms ook naar uw schulden. Klik op het vraagteken naast de vraag 'Heeft u vermogen?' voor meer informatie over hoe het vermogen wordt berekend.

Kinderen
Kinderen
Heeft u kinderen? *
Bent u co-ouder? *

Zie voor meer informatie:

Inwonend
Kind 1
Gegevens kind 1
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Opleiding
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Inkomen
Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus?
Vermogen
Heeft vermogen? *
Kinderbijslag
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 144.34 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind * *
Inwonend kind boven 21
Kind 2
Gegevens kind 2
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Opleiding
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Inkomen
Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus? *
Vermogen
Heeft vermogen? *
Kinderbijslag
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 141.67 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind *
Inwonend kind boven 21
Kind 3
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus? *
Heeft vermogen? *
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 141.67 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind *
Inwonend kind boven 21
Kind 4
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus? *
Heeft vermogen? *
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 141.67 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind *
Inwonend kind boven 21
Kind 5
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus? *
Heeft vermogen? *
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 141.67 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind * *
Inwonend kind boven 21
Kind 6
Woont bij u in? *
Wordt opgevangen in geregistreerde kinderopvang? *
Ontvangt u hiervoor een vergoeding van uw gemeente of het UWV WERKbedrijf?
Volgt onderwijs? *
Welk onderwijs volgt ? *

Hoe volgt dit onderwijs?

Heeft inkomen? *
Betreft het inkomen uit WSF of WTOS? * *
Heeft extra netto inkomen in de maanden juni, juli en augustus? *
Heeft vermogen? *
Ontvangt u kinderbijslag voor *
Draagt u minimaal EUR 141.67 per maand bij aan het onderhoud van ?
Heeft u nog een kind *
Inwonend kind boven 21
Woonsituatie
Woonsituatie
Wat voor soort woning betreft het? *

Verblijft u beide in een inrichting? *
Bij wie woont u in?

Medebewoners
Medebewoners *
Woont er naast u nog iemand bij u in? *
b13v11a XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Zie voor meer informatie:

Wat is de relatie tussen en uw partner? *

Zie voor meer informatie:

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *

Zie voor meer informatie:

Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *

Zie voor meer informatie:

Studeert
Heeft u nog een medebewoner *

Zie voor meer informatie:

Medebewoner 2
XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Wat is de relatie tussen en uw partner?

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *
Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *
Studeert
Heeft u nog een medebewoner *
Medebewoner 3
XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Wat is de relatie tussen en uw partner?

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *
Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *
Studeert
Heeft u nog een medebewoner *
Medebewoner 4
XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Wat is de relatie tussen en uw partner?

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *
Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *
Studeert
Heeft u nog een medebewoner *
Medebewoner 5
XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Wat is de relatie tussen en uw partner?

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *
Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *
Studeert
Heeft u nog een medebewoner *
Medebewoner 6
XXOuder21
Wat is uw relatie met *

Wat is de relatie tussen en uw partner?

Heeft als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger een schriftelijke overeenkomst met u en/of uw partner, waarbij een commerciele prijs is afgesproken? *
Hebben en u en/of uw partner dezelfde verhuurder, onderverhuurder of kostgever? *
Studeert
Afgeleide variabelen
Soort Norm omschrijving

Voor wie omschrijving

BB Voor wie omschrijving

IIT Voor wie omschrijving

CZV Voor wie omschrijving

Inwonende partner
XXOnder vermogen
Aanvrager_Werkt_of_Studeert
Partner_Werkt_of_Studeert
XXKinderen boven 21
Gezinssituatie

Conclusie
Gegevens compleet

U heeft alle benodigde gegevens ingevoerd. Op basis hiervan wordt hieronder de conclusie weergegeven. 

Algemene bijstand

Als u een bijstandsuitkering wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Klik hier om te bekijken waar u in uw situatie de bijstand moet aanvragen.
De gemeente waar u woont beslist op uw aanvraag. 

Zie voor meer informatie:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Voor meer informatie zie Bijstand voor specifieke kosten

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Zie voor meer informatie: 

Deelname aan een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van zo'n verzekering.

U kunt dit aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Studiefinanciering

U kunt studiefinanciering aanvragen bij DUO.

U kunt de WTOS leraren aanvragen bij DUO.

WTOS

De Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) voor scholieren wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij DUO kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Instantie:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

WTOS Leraren

U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij DUO.

WTOS Deeltijd
Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Aanvragen hoeft meestal niet. Kindgebonden budget krijgt u vanzelf als u er recht op hebt. Maar soms moet het kindgebonden budget wél worden aangevraagd. Dat kan via de Belastingdienst.

Geen recht

Op basis van de door u ingevoerde gegevens heeft u geen recht op:

 • algemene bijstand;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • studiefinanciering;
 • een tegemoetkoming WTOS;
 • kindgebonden budget;
 • kinderopvangtoeslag

Waarschijnlijk heeft u ook geen recht op bijzondere bijstand voor specifieke kosten en deelname aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering.

XXAB
XXBB
XXIIT
XXCZV
XXKinderopvang
XXKinder
Controle
Ingevoerde gegevens
Zijn de gegevens juist?

Als iets niet juist is, kunt u op het betreffende veld klikken. U keert dan terug naar dat deel van het formulier. Daar kunt u de fout aanpassen en opnieuw het formulier vanaf daar verder gaan met het formulier. 

Door op ja te klikken, rondt u het formulier af. U kunt dan een PDF maken van de ingevoerde gegevens en de conclusies die daarbij horen. 

Afsluiten
Een momentje geduld a.u.b.