Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Diemen

Vermogen

De gemeente berekent uw vermogen op dezelfde manier als voor de algemene bijstand.

Inkomen 

Als u elke maand hetzelfde inkomen krijgt, gaat de gemeente uit van het inkomen zonder vakantietoeslag dat u had in de maand voordat u bijstand aanvroeg. Als u iedere maand een ander bedrag aan inkomen krijgt, gaat de gemeente uit van uw gemiddelde inkomen in het jaar voordat u bijstand aanvroeg.

Als uw thuiswonende kind(eren) inkomsten heeft, dan rekent de gemeente deze inkomsten niet bij uw inkomen, tenzij u bijzondere bijstand aanvraagt voor dit kind.

Een aantal kosten tellen niet meer 

De gemeente houdt geen rekening met de kosten die genoemd worden in artikel 31 Participatiewet. Dit zijn bijvoorbeeld kosten als kinderbijslag, huurtoeslag, studiekosten en premies of uitstroomvergoedingen als u een baan vindt.

Laatst bijgewerkt op 08-12-2017

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Diemen

Inkomen

Wat is uw draagkracht per jaar? 

U ontvangt een bijstandsuitkering U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm  U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tussen de 130% en 140% van de bijstandsnorm  Van het inkomen tussen de 130% en 140% wordt 50% van het meerdere (van 130%) meegenomen in de draagkracht.
U heeft een inkomen boven 130% van de bijstandsnorm Al uw inkomen boven 130% van de bijstandsnorm is draagkracht

Als inkomen wordt aangemerkt onder andere loon uit arbeid, inkomsten als zelfstandig, uitkering/pensioen. De volgende heffingskortingen worden bij het inkomen meegerekend:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • jonggehandicapten korting (als klant gehandicapt en jonger dan 27 jaar is)
  • algemene heffingskorting minst verdienende partner

De volgende toeslagen worden niet bij het inkomen opgeteld:

  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag

Kostendelersnorm

Voor de bepaling van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

 

 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Diemen

Het draagkrachtjaar begint op de eerste dag van de maand waarin u de bijzondere bijstand aanvraagt. Het gaat om een periode van twaalf maanden.

 Voorbeeld
Ad vraagt op 19 april bijzondere bijstand voor een bril. Ad heeft nog niet eerder bijzondere bijstand aangevraagd. De draagkrachtperiode van Ad begint op 1 april 2017. De draagkrachtperiode eindigt op 31 maart 2018.  

Indien uw omstandigheden tussentijs wijzigen kan de daraagkracht worden herberekend. 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Diemen

Als uw omstandigheden wijzigen, dan kan de gemeente uw draagkracht wijzigen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

Lees ook