Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelf oplossen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Dat gaat vaak goed. Maar soms kan dit ook problemen opleveren.

Problemen bij de opvoeding kunnen ontstaan omdat uw kind een beperking, opgroeiprobleem of psychisch probleem heeft. Vaak zal het u lukken om binnen uw eigen mogelijkheden de problemen aan te kunnen. Dat kan ook met hulp van iemand uit de sociale omgeving van uw kind. Bijvoorbeeld hulp van familie of vrienden die uw kind goed kennen. Dit heet 'eigen kracht'.

De gemeente vindt het belangrijk dat u en uw kind eerst zelf oplossingen proberen te vinden. Kinderen kunnen bellen met de Kindertelefoon. Een vertrouwenspersoon kan u ook helpen. Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kunt u terecht bij het jeugdteam. De medewerkers geven u informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Meestal helpt dat al. Maar als dit niet helpt, dan kan de medewerker u vertellen hoe u andere hulp kunt vragen. De gemeente helpt u als u niet op eigen kracht een oplossing voor de problemen kunt vinden.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.