Antwoord op vragen over het sociaal domein

In het kort

Als u rond moet komen van een minimuminkomen, kunt u recht hebben op extra vergoedingen. Dit worden ook wel minimavoorzieningen genoemd. U heeft een minimuminkomen als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt. Het maakt in principe niet uit of u inkomen heeft uit werk, bijstand of een andere uitkering.

Landelijke regelingen

De landelijke regelingen worden uitgevoerd door verschillende instanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert een aantal regelingen uit zoals de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten en de studiefinanciering.

Via de Belastingdienst kunt u verschillende toeslagen aanvragen:

 Toeslag  Waarvoor?
Huurtoeslag Bijdrage in de huurkosten. Deze toeslag heeft in 2006 de huursubsidieregeling vervangen
Zorgtoeslag Bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering 
Kindgebonden budget Toeslag voor mensen met kinderen jonger dan 18 jaar. Deze toeslag is de vervanging van de heffingskorting voor mensen met kinderen. Let op: kindertoeslag is niet hetzelfde als de kinderbijslag. U kunt recht hebben op zowel de kindertoeslag als de kinderbijslag. 
Kinderopvangtoeslag  Toeslag voor mensen die gebruik maken van geregistreerde kinderopvang.

Gemeentelijke regelingen

Uw gemeente voert ook regelingen uit die uw inkomen aan kunnen vullen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.

Daarnaast hebben veel gemeenten speciale regelingen om de maatschappelijke participatie van mensen met een minimuminkomen te verbeteren zoals:

Lees ook

Begrippen