Antwoord op vragen over het sociaal domein

Overzicht actuele bijstandsbedragen

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie:

U bent 18, 19 of 20 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:

Leefvorm Bedrag per maand zonder vakantiegeld
Bedrag per maand met vakantiegeld

Alleenstaande

€306,88 € 323,03
Alleenstaande ouder €306,88 € 323,03
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 613,76 €  646,06
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 968,90 €  1.019,90
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen € 1.194,76 €  1.257,64
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, met kinderen € 1.549,91 € 1.631,48

U bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:

Leefvorm

Bedrag per maand zonder vakantiegeld Bedrag per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaande en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.243,03 €  1.308,45
U bent een alleenstaande ouder en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.243,03 €  1.308,45
U bent gehuwd en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.775,75 €  1.869,21

Kostendelersnorm

Als in de woning waarin u woont ook andere personen van 21 jaar of ouder wonen, kan het zijn dat op u de kostendelersnorm van toepassing is. Zie hieronder bij het kopje 'U deelt uw woning met personen van 21 jaar of ouder'.

U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Bent u pensioengerechtigd? Dan is de bijstand altijd een aanvulling op uw AOW-uitkering. Als hoofdregel geldt dat de bijstand samen met uw AOW-uitkering nooit méér kan zijn dan de hieronder genoemde bedragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw uitkering lager worden vastgesteld:

Leefvorm Bedrag per maand zonder vakantiegeld Bedrag per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaande en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.384,01 € 1.456,85
U bent alleenstaande ouder en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.384,01 € 1.456,85
U bent gehuwd en beiden pensioengerechtigd en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.877,81 € 1.976,64
U bent gehuwd en een van u is pensioengerechtigd en de ander is tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en in de woning waarin u woont wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder. € 1.877,81 € 1.976,64

Kostendelersnorm

Als in de woning waarin u woont ook andere personen van 27 jaar of ouder wonen kan het zijn dat op u de kostendelersnorm van toepassing is. Zie hieronder bij het kopje 'kostendelersnorm'.

U verblijft in een inrichting

Verblijft u in een inrichting? Dan is de hoogte van uw bijstandsuitkering: 

U verblijft in een inrichting
inclusief verhoging
Bedrag per maand zonder vakantiegeld Bedrag per maand met vakantiegeld

U bent alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 433,49 € 456,31
U bent gehuwd en verblijft beiden in een inrichting  € 702,48 € 739,45


Afhankelijk van uw omstandigheden, kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen

U deelt uw woning met (meerdere) personen van 27 jaar of ouder

Als u met één of meerdere personen van 27 jaar of ouder in dezelfde woning woont, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Bij iedere extra personen van 27 jaar of ouder in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

Huishoudtype Individuele norm
Eénpersoonshuishouden 70%
Tweepersoonshuishouden 50%
Driepersoonshuishouden 43,33%
Vierpersoonshuishouden 40%

Vijfpersoonshuishouden

38%

Voor gehuwden waarvan een partner 18, 19 of 20 jaar is en een partner 21 jaar of ouder is, die de woning delen met andere personen van 27 jaar of ouder (bijvoorbeeld de ouders), geldt een aparte uitkeringshoogte. De hoogte van de uitkering wordt in dat geval als volgt berekend:

  • het normbedrag voor een alleenstaande  van 18, 19 of 20 jaar plus;
  • de van toepassing zijnde norm voor kostendelers. Zie hierover de kostendelersnorm

Lees ook