Antwoord op vragen over het sociaal domein

Alimentatie

Alimentatie is een geldbedrag dat na het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt betaald of ontvangen. Het bedrag dient als bijdrage in de kosten van uw levensonderhoud. Er bestaan twee soorten alimentatie:

 • Partneralimentatie
  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u verplicht om ook financieel voor elkaar te zorgen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaan. Als één van beide ex-partners onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. De alimentatieplicht eindigt:
  • na een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, als dit korter heeft geduurd dan 5 jaar en er geen kinderen uit deze relatie zijn geboren;
  • 12 jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven als er uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap een of meer kinderen zijn geboren of als het huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderloos is gebleven maar 5 jaar of langer heeft geduurd;
  • op het moment waarop degene die alimentatie ontvangt, hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier alsof ze getrouwd zijn.
 • Kinderalimentatie
  Ouders hebben de plicht om de kosten van levensonderhoud voor hun kinderen te betalen totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De kinderalimentatie wordt tot het 18e levensjaar betaald aan de ouder of verzorger van het kind. Vanaf zijn 18e verjaardag heeft het kind zelf recht op de bijdrage van de onderhoudsplichtige ouder(s).

De hoogte van de alimentatie en de duur van de alimentatieperiode zijn afhankelijk van meerdere factoren.

Bijstand en alimentatie

Alimentatie wordt als inkomen gezien en op uw bijstandsuitkering in mindering gebracht.

Ontvangt u zelf de alimentatie voor een kind dat bij u woont maar inmiddels 18 jaar of ouder is? Dan komt deze alimentatie toe aan uw kind zelf en kan het nietin mindering worden gebracht op uw bijstandsuitkering.

Verplichting tot het indienen van een alimentatieverzoek

De gemeente vindt het belangrijk dat uw ex-partner u voldoende alimentatie betaalt, zodat u minder of geen bijstand nodig heeft. Om deze reden kan de gemeente u verplichten om gerechtelijke stappen te ondernemen als uw ex-partner niet de vastgestelde alimentatie betaalt of als er helemaal geen alimentatieveroordeling is.

Als uw ex-partner een door de rechter bepaalde alimentatie niet betaalt, dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. In de tussentijd heeft u recht op bijstand, zonder inhoudingen van alimentatie die u niet ontvangt. Wordt de achterstallige alimentatie alsnog aan u betaald, dan kan de gemeente de verstrekte bijstand, of een deel ervan van u terugvorderen. 

Verhaal van kosten van bijstand

Als door omstandigheden niet van u verlangd kan worden dat u het innen van de alimentatie op u neemt, kan de gemeente ervoor kiezen de kosten van bijstand te verhalen op uw ex-partner. De gemeente moet immers nu meer bijstand betalen dan nodig zou zijn als uw ex-partner de alimentatieverplichting na zou komen.

Als de rechter geen alimentatie-uitspraak heeft gedaan kan de gemeente er ook voor kiezen zelf een verzoekschrift bij de rechter  in te dienen om een onderhoudsbijdrage vast te stellen.

Lees ook

Begrippen