Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschut werk

Beschut werk is werk met begeleiding. Als het nodig is met een aangepaste werkplek.

Heeft u bijvoorbeeld een psychische, lichamelijke, of verstandelijke beperking? Dan is het lastiger om werk te vinden. De gemeente moet dan een beschutte werkplek voor u zoeken.

Beschut werk hoeft u niet aan te vragen. De gemeente bepaalt met het UWV of u er recht op heeft.

Lees ook