Antwoord op vragen over het sociaal domein

Collectieve ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Vaak is het mogelijk een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten via uw gemeente. Het voordeel van collectieve verzekeringen is dat ze goedkoper zijn. Soms vergoedt de gemeente een deel van de premie voor de collectieve aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van wat uw gemeente daarover heeft bepaald.

De gemeente heeft het volgende bepaald over een collectieve (aanvullende) verzekering:

Regels van Gemeente Diemen

Collectieve ziektekostenverzekering Zilveren Kruis 2018
De collectieve ziektekostenverzekering voor Minima wordt niet stopgezet per 2018. De huidige deelnemers die medio 2017 bij Zilveren Kruis verzekerd zijn hoeven in 2018 niet verplicht over te stappen naar een andere zorgverzekering.

In tegenstelling tot 2017 wordt er in 2018 geen zorgpremie meer ingehouden op de bijstandsuitkering. Voor deelnemers die hierdoor met een premie-gat komen te zitten, wordt compensatie aangeboden.

Voor de huidige (2017) deelnemers van de collectieve ziektekostenverzekering voor Minima wordt de gemeentelijke premiebijdrage van € 24,95 per maand tijdelijk in 2018 voortgezet. Hierbij maakt het niet uit welke zorgverzekeraar u kiest.

 

Laatst bijgewerkt op 08-12-2017

Lees ook