Antwoord op vragen over het sociaal domein

Co-ouderschap

Als u en uw ex-partner niet meer samenwonen en de zorg voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar verdelen, dan kan er sprake zijn van co-ouderschap.

U bent co-ouder als u en uw ex-parter de zorg voor uw kinderen gelijk hebben verdeeld. In de praktijk betekent dit dat de kinderen (nagenoeg) gelijke perioden bij u en uw ex-partner verblijven.