Antwoord op vragen over het sociaal domein

Duurzaam gescheiden

Wanneer leeft u duurzaam gescheiden?

U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar u leeft gescheiden, omdat minstens één van u beiden niet meer als getrouwde of geregistreerde partners wil samenleven. Dan leeft u duurzaam gescheiden. Voor de bijstand bent u dan een alleenstaande of een alleenstaande ouder.

Wanneer leeft u niet-duurzaam gescheiden?

U leeft (tijdelijk) gescheiden, maar u bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap en dat wilt u ook zo houden, want in de toekomst wilt u eigenlijk weer samenleven. Dan leeft u niet-duurzaam gescheiden.

Voorbeelden van niet-duurzaam gescheiden leven:

  • Eén van u beiden is in een inrichting opgenomen. Als u dan recht heeft op bijstand, krijgt u samen:
    • het bedrag dat voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder geldt, plus
    • het bedrag dat geldt voor iemand die in een inrichting is opgenomen.
  • U of uw partner woont ergens anders, maar u wilt ooit (weer) samen gaan wonen. Krijgt de partner die achterblijft een uitkering? Dan krijgt hij/zij het bedrag dat voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder geldt.

    De gemeente heeft dan wel informatie nodig over het inkomen van de partner die ergens anders woont. Blijkt dat inkomen hoog genoeg? Dan moet hij/zij volgens de wet meebetalen aan het levensonderhoud van de partner die achterblijft. En dan krijgt de partner die achterblijft dus een lagere of geen uitkering.

    Let op: Heeft u samen een groot vermogen? Ook dan heeft de partner die achterblijft misschien geen recht op een uitkering.

Lees ook