Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dwangsom

Heeft de gemeente op uw aanvraag of bezwaar nog niet beslist?  Dan kunt u een dwangsom vragen als de beslistermijn is verstreken. 

Wanneer is de termijn verstreken

Aanvraag
De gemeente moet binnen acht weken op uw aanvraag beslissen. Deze termijn kan de gemeente verlengen. Zij moet dit dan wel aan u meedelen. Als de acht weken zijn verstreken en de gemeente heeft de beslistermijn niet verlengd, dan is de gemeente in gebreke.

Heeft de gemeente de beslistermijn verlengd maar ook in die verlenging geen besluit genomen, dan is de gemeente op dat moment in gebreke.

Bezwaar
U moet binnen zes weken bezwaar maken tegen een besluit. Als u het bezwaar heeft ingediend, dan is de beslistermijn de van die zes weken nog resterende termijn en nog eens extra zes weken. Heeft de gemeente dan nog niet beslist en heeft zij de beslistermijn niet verlengd, dan is de gemeente in gebreke.

Heeft de gemeente de beslistermijn verlengd maar ook in die verlenging geen besluit genomen, dan is de gemeente op dat moment in gebreke. 

In gebreke stellen

Als de gemeente de beslistermijn heeft laten verstrijken dan stelt u haar schriftelijk in gebreke. Soms kunt u dit per e-mail doen, kijkt u dat even na op de site van uw gemeente.

U meldt in uw brief of e-mail dat de gemeente nog geen beslissing heeft genomen en dat de termijn inmiddels is verstreken. U stelt de gemeente in de gelegenheid om binnen twee weken alsnog een beslissing te nemen. Dit is wettelijk geregeld. Doet zij dit niet dan is de gemeente een dwangsom verschuldigd aan u.

In uw brief vermeldt u duidelijk om welke belissing het gaat. Heeft u een ontvangstbevestigingvan de aanvraag of het bezwaar met een kenmerk, vermeld dit dan op de brief.

De gemeente heeft nog steeds niet besloten

Als de gemeente nog steeds niet heeft besloten binnen twee weken nadat u haar in gebreke heeft gesteld, dan is een dwangsom verschuldigd. De gemeente is dan verplicht u per dag dat er nog geen beslissing is genomen een vergoeding te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de (maximale) hoogte van de dwangsom. 

De hoogte van de dwangsom

U krijgt per dag een dwangsom, maar maximaal voor 42 dagen. De termijn begint twee weken nadat de gemeente uw ingebrekestelling heeft ontvangen. 

Voorbeeld 
De gemeente ontvangt op 2 januari uw brief waarin u de gemeente ingebreke stelt. De termijn van twee weken loopt dan van 3 januari tot en met 16 januari. Op 17 januari hebt u voor het eerst recht op een dwangsom, als u dan nog steeds geen besluit hebt ontvangen.

In de termijn van 42 dagen tellen alle dagen mee. Het maakt niet uit of dat weekdagen, weekenddagen of feestdagen zijn. 

Hoogte

De hoogte van de dwangsom verschilt per dag:

dag 1 t/m 14 € 20,00 per dag 
dag 15 t/m 29 € 30,00 per dag 
dag 30 t/m 42 € 40,00 per dag 

Betaling

De gemeente moet in een beschikking bekend maken dat u recht hebt op een dwangsom. Dat moet gebeuren binnen twee weken na de dag dat u voor het laatst recht had op een dwangsom. Meestal kan de hoogte van de dwangsom worden vermeld in het besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift. Kan dat niet? Dan moet de gemeente de beschikking over de dwangsom afgeven binnen twee weken na de beschikking op uw aanvraag of bezwaarschrift.

De gemeente moet de dwangsom betalen binnen 6 weken nadat ze de beschikking heeft afgegeven.

Lees ook

Begrippen