Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heronderzoek

Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Daarvoor heeft de gemeente informatie van u nodig. U bent verplicht om die informatie te geven. Vaak nodigt de gemeente u ook uit voor een gesprek.

Wat onderzoekt de gemeente bij een heronderzoek?

Soms doet de gemeente een klein heronderzoek. Dan kijkt de gemeente alleen of u genoeg moeite doet om werk te vinden.

En soms doet de gemeente een compleet heronderzoek. Dan bekijkt de gemeente

  • of uw adresgegevens bij de gemeente nog kloppen;
  • of u nog steeds recht heeft op bijstand;
  • of u echt recht had op alle bijstand die u heeft gekregen. Sinds uw aanvraag, of sinds het vorige heronderzoek;
  • welke mogelijkheden u heeft om werk te vinden. En welke hulp u daarbij nodig heeft;
  • of u meer, minder of andere verplichtingen bij uw uitkering moet krijgen;
  • of u zich aan al uw verplichtingen heeft gehouden.

Is het onderzoek klaar?

Dan krijgt u

  • een gewone brief, als er niets verandert.
  • een brief met een beschikking, als er wel iets verandert. Daarin staan dan uw nieuwe rechten en plichten.

Lees ook

Begrippen