Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inrichting

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand. Welke dat in uw woonplaats zijn, kunt u bij de gemeente vragen. Meer hierover leest u op U verblijft in een inrichting.

Regels van Gemeente Diemen

Dit zijn bijvoorbeeld inrichtingen:

  • Ziekenhuizen;
  • Psychiatrische inrichtingen;
  • Projecten voor beschermd wonen (voor mensen met een Wlz-indicatie).

Dit zijn bijvoorbeeld geen inrichtingen:

  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen
  • Projecten voor begeleid zelfstandig wonen
  • Opvang voor dak- en thuislozen (sociale pensions)

Laatst bijgewerkt op 04-07-2019

Regels van Gemeente Diemen

Kosten voor huur en energie 

Als u in een inrichting verblijft, kunt u in principe zes maanden recht hebben op bijzondere bijstand voor de huur en energiekosten van uw woning. Eventueel kunt u langer recht hebben op bijzondere bijstand voor deze kosten als u bijvoorbeeld langer in een inrichting verblijft dan 6 maanden en in de weekenden thuis komt. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Voorschotten voor de energiekosten 

Als u voorschotten betaalt voor de energiekosten van uw woning, dan moet u meteen contact opnemen met uw energiemaatschappij en ervoor zorgen dat deze voorschotten worden verlaagd.

Opslagkosten

Als u geen kosten voor huur en energie heeft, dan kunt u eventueel bijzondere bijstand krijgen voor de kosten om uw inboedel op te slaan. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

Regels van Gemeente Diemen

Als u langer dan 1 maand in een inrichting verblijft, wijzigt de gemeente uw bijstandsuitkering naar een bijstandsuitkering voor iemand die in een inrichting verblijft.

Als u in een inrichting wordt opgenomen buiten Diemen, blijft de gemeente Diemen uw uitkering betalen totdat het duidelijk is dat u niet meer terug zult keren naar de gemeente Diemen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

 

 

 

Lees ook