Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vermogen interen

Uw vermogen interen betekent: leven van uw (spaar)geld tot het niet meer te veel is voor de bijstand. Ook als u bijzondere bijstand aanvraagt, bekijkt de gemeente of u niet eerst uw eigen geld kunt gebruiken.

Is uw spaargeld niet meer te veel? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u ook aan alle andere voorwaarden voldoet.

De gemeente kijkt wel eerst of u uw spaargeld niet te snel heeft opgemaakt. Blijkt dat u het te snel heeft opgemaakt? Heeft u er bijvoorbeeld een dure reis mee betaald? Misschien krijgt u dan een lagere uitkering. Of u krijgt de uitkering te leen.

Lees ook