Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kinderbijslag

U kunt recht hebben op kinderbijslag voor uw kind(eren) op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Kinderbijslag is mogelijk voor uw eigen kind, uw geadopteerde kind of uw stiefkind. Heeft u een pleegkind en ontvangt u voor dit kind pleegvergoeding dan heeft u geen recht op kinderbijslag voor dit kind.

 
Het doel van de AKW is om een tegemoetkoming te bieden in de kosten van:

  • kinderen die jonger zijn dan 16 jaar en tot uw huishouden behoren;
  • kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en in belangrijke mate door u worden onderhouden.

De AKW wordt uitgevoerd en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

Lees ook