Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kinderopvangtoeslag

Hebt u een kind en gaat uw kind naar de betaalde kinderopvang? Dan kunt u recht hebben op een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Er zijn twee soorten bijdragen:

  • De kinderopvangtoeslag van de overheid
  • De werkgeversbijdrage of tegemoetkoming van de gemeente of UWV

De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Voorwaarden en hoogte

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moeten u en uw eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van betaalde kinderopvang die u zelf betaalt en mag uw kind nog niet op het voortgezet onderwijs zitten. Zie voor alle voorwaarden de website van de belastingdienst .

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt berekend door de Belastingdienst en is afhankelijk van verschillende factoren. Maakt u gebruik van kinderopvang voor meer dan één kind? Dan wordt de bijdrage voor elk kind afzonderlijk bepaald. Om een goede indicatie te krijgen van de kinderopvangtoeslag kunt u een proefberekening laten uitvoeren op toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag en bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering en maakt u gebruik van een voorziening die gericht is op uw arbeidsinschakeling? Dan hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag en een tegemoetkoming van de gemeente. Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Dan telt de gemeente uw kinderopvangtoeslag niet bij uw inkomen.