Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm is het uitkeringsbedrag voor kostendelers. Het is een deel van de maximale uitkering die voor uw leefsituatie geldt. Als kostendeler kunt u namelijk de kosten van uw huishouden met anderen delen.

Bent u 21 jaar of ouder? En wonen er nog andere volwassenen van 21 jaar of ouder bij u in de woning? Dan bent u voor de bijstand een kostendeler. En deze huisgenoten zijn uw kostendelende huisgenoten. U krijgt dan een lagere uitkering dan de maximale bijstand die voor uw leefsituatie geldt: de kostendelersnorm.

In de tabel hieronder ziet u de kostendelersnorm bij verschillende aantallen kostendelers.

Aantal kostendelende huisgenoten,
uzelf meegerekend

Deel van het maximale bijstandsbedrag
dat voor u geldt: de kostendelersnorm

Eén

70%

Twee

50%

Drie

43,33%

Vier

40%

Vijf

38%

Wie tellen mee als kostendelende huisgenoot?

Al uw huisgenoten van 27 jaar of ouder tellen mee als kostendelende huisgenoten. Het maakt niet uit of het familie van u is of bijvoorbeeld iemand voor wie u zorgt, zoals uw ouders of uw volwassen gehandicapte kind. Het maakt ook niet uit waarom u in dezelfde woning woont.

Wie tellen niet mee als kostendelende huisgenoot?

Huisgenoten die niet meetellen als kostendelende huisgenoot zijn:

  • huisgenoten die jonger zijn dan 27 jaar;
  • uw partner, als hij of zij ook een bijstandsuitkering nodig heeft;
  • leerlingen en studenten (mbo, hbo of wo) die studiefinanciering krijgen;
  • huisgenoten die huur betalen. Aan u of aan dezelfde huurbaas als u. Dus een huurder of bijvoorbeeld een kostganger.

Bent u 21 jaar of ouder en is uw partner 18, 19, of 20 jaar? Dan gelden voor u andere regels. Informatie hierover kunt u bij de gemeente vragen.

Lees ook

Begrippen