Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hulp van een jobcoach

Als u nog niet zelfstandig kunt werken, kunt u begeleiding krijgen van een jobcoach. Die leert u hoe u uw werk het beste kunt doen. Meestal kunt u na een tijdje zonder begeleiding bij een werkgever werken. De jobcoach kan soms ook uw werkgever helpen. 

Lees ook