Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verhaal

Soms kan de gemeente de kosten van bijstand op iemand verhalen. Dat betekent dat die persoon de kosten aan de gemeente moet terugbetalen.

Voorbeelden van verhaal

1.    Uw kind is nog geen 21 jaar. Als hij/zij dan een bijstandsuitkering
       krijgt, is dat maar een laag bedrag. Het is niet genoeg om van
       te leven. Volgens de wet bent u namelijk nog verplicht om mee te
       betalen aan het levensonderhoud van uw kind. 
       
       Doet u dat niet? Dan vult de gemeente zijn/haar inkomsten
       waarschijnlijk aan met bijzondere bijstand. En als u het kunt
       betalen, moet u die kosten aan de gemeente terugbetalen.
       Oftewel, dan verhaalt de gemeente die kosten op u.

2.    U moet van de rechter alimentatie betalen aan uw ex-partner.
       Maar u betaalt dat niet. Daardoor moet de gemeente uw ex- 
       partner (meer) bijstand betalen. En dat verhaalt de gemeente
       (gedeeltelijk) op u.
       Oftewel, u moet die (extra) bijstand aan de gemeente
       terugbetalen.

3.    U bent gescheiden en u heeft samen in een contract afgesproken
       dat u elkaar niets hoeft te betalen. Maar één van u beiden krijgt
       nu een bijstandsuitkering. Volgens de wet mag de gemeente die
       bijstand dan toch op de andere ex-partner verhalen.
       Oftewel, de andere ex-partner moet (een deel van) die bijstand
       aan de gemeente terugbetalen.

4.    Uw ex-partner zorgt voor uw kinderen. Hij/zij krijgt een
       bijstandsuitkering. U bent nooit getrouwd of geregistreerd
       partners geweest. Volgens de wet hoeft u dan niet voor het  
       levensonderhoud van uw ex-partner te betalen. Maar wel voor dat
       van uw kinderen. Daarom verhaalt de gemeente een deel van de 
       uitkering op u.
       Oftelwel, u moet die (extra) bijstand aan de gemeente  
       terugbetalen.

5.    U heeft een bedrag gekregen. Maar kort daarna heeft de gever
       een bijstandsuitkering nodig. En dat had de gever kunnen weten
       toen hij/zij het bedrag aan u schonk. Dan verhaalt de gemeente
       (een deel van) de bijstand op u.
       Oftewel, u moet de bijstand, tot maximaal het geschonken
       bedrag, aan de gemeente terugbetalen.

6.    Er is iemand overleden. Maar nu blijkt dat hij/zij teveel bijstand
       heeft gekregen toen hij of zij nog leefde. Dan verhaalt de
       gemeente dat bedrag soms op de erfgenamen.
       Oftewel, de erfgenamen moeten (een deel van) de teveel betaalde
       bijstand aan de gemeente terugbetalen.

Hoe hoog is het verhaal?

De gemeente verhaalt nooit meer op u, dan het bedrag dat u volgens de wet of de rechter moest betalen. En ook nooit meer dan de bruto bijstand die de gemeente (extra) heeft betaald.

Bovendien is het afhankelijk van wat u kunt betalen. Om te bepalen hoeveel dat is, heeft de gemeente informatie nodig over uw financiële situatie. Geeft u die informatie niet? Dan betaalt u het volledige bruto uitkeringsbedrag terug dat de gemeente (meer) betaalde.

Niet eens met het verhaal?

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente de bijstand voor iemand anders op u verhaalt? Of vindt u het bedrag te hoog? Dan kunt u dat met de gemeente bespreken. Als u de gemeente kunt overtuigen hoeft u misschien toch niet, of minder te betalen.

Lukt dat niet? Dan kunt u weigeren om te betalen. Als u blijft weigeren, schakelt de gemeente de rechter in en kunt u zich daar (laten) verdedigen.

Lees ook

Begrippen