Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vermogen

Als u een uitkering aanvraagt, bekijkt de gemeente hoeveel geld u heeft. Daarvoor berekent zij de totale waarde van uw geld en waardevolle spullen, bijvoorbeeld uw auto of uw caravan. En van die totale waarde trekt zij uw schulden af. De uitkomst is uw vermogen.

Voor recht op bijstand mag u (met uw gezin) best wat vermogen hebben. Hieronder ziet u hoeveel u maximaal mag hebben:

Uw situatie  
Alleenstaande € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwden € 15.150,00

Welke bezittingen tellen mee?
Bezittingen die meetellen voor uw vermogen zijn bijvoorbeeld:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • aandelen;
 • uw auto, caravan en motor, als u die heeft. En uw boot.
  Als deze niet meer zoveel waard zijn, telt de gemeente ze misschien niet mee;
 • uw (vakantie)huis.

En ook:

 • bezittingen in het buitenland, zoals huizen en grond. Of een buitenlandse spaarrekening. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, bent u verplicht om de gemeente informatie te geven over al uw bezittingen in het buitenland;
 • geld dat u nu niet heeft, maar waar u wel aan kunt komen. Bijvoorbeeld geld dat u heeft uitgeleend en terug kunt vragen. Of spaargeld waarvoor u een boete moet betalen als u het opneemt. Dit geld telt ook mee bij uw vermogen. Ook als u het niet terugvraagt of opneemt;
 • geld dat op een bankrekening staat, die op uw naam én op de naam van iemand anders staat. Dus een ‘en/of-bankrekening’. Kunt u duidelijk aantonen dat u dat geld nooit voor uzelf gebruikt? Dan telt de gemeente het misschien niet mee.

Welke bezittingen tellen niet altijd mee?
Sommige bezittingen telt de gemeente niet altijd bij uw vermogen op:

 • geld op uw betaalrekening dat u nodig heeft om van te leven;
 • de uitvaartverzekering. Ook niet als u die kunt afkopen;
 • geld dat u met een speciale reden krijgt, bijvoorbeeld een schadevergoeding.

Regels van Gemeente Diemen

Lopende rekening

Het bedrag op uw lopende rekening wordt opgeteld bij uw vermogen.

Rood staan

Als u rood staat, telt de gemeente dit mee als schuld bij het vaststellen van uw vermogen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

Regels van Gemeente Diemen

Het bedrag dat niet wordt meegeteld bij het vermogen en dat u in een depositofonds heeft gestort voor uw uitvaart heeft een maxiumumgrens, deze kunt u op vragen bij de sociale dienst. Het geld in het depositofonds moet u niet kunnen opnemen en u mag geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Heeft u wel een uitvaartverzekering afgesloten, dan wordt de waarde van uw verzekering afgetrokken van het bedrag dat de gemeente niet meetelt.

Laatst bijgewerkt op 26-06-2017

Welke schulden trekt de gemeente van uw vermogen af?

 • Alle schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze echt moet terugbetalen. 

Welke schulden trekt de gemeente niet van uw vermogen af?

 • Alle schulden die u ook wat later terug mag betalen.
 • Uw studieschuld.
  Het is namelijk afhankelijk van uw inkomen hoeveel u hiervan terug moet betalen. En na een bepaalde tijd hoeft u het misschien helemaal niet meer terug te betalen. Hierbij gaat het om Studieschuld WSF2000 en WSF 18+.

Kosten die u later moet betalen
Zijn er kosten waarvan u nu al weet dat u ze later moet betalen? Daar houdt de gemeente geen rekening mee.