Antwoord op vragen over het sociaal domein

WSF 2000

Als u studeert, dan kunt op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) recht hebben op een vergoeding van uw opleidingskosten als u een HBO-opleiding, een universitaire opleiding of een opleiding in het beroepsonderwijs volgt. De WSF 2000 wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lees ook