Antwoord op

Aflosaanvulling (suppletie)

Voordat u een lening kunt afsluiten bij een bank of een gemeentelijke kredietverstrekker, zal deze uw aflossingscapaciteit berekenen. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken om uw lening terug te betalen. Hoeveel u kunt lenen, is afhankelijk van uw aflossingsruimte.

Hebt u een laag inkomen? Dan kan uw aflossingsruimte onvoldoende zijn om de lening af te sluiten die u nodig heeft. De gemeente kan u dan bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie verstrekken. Een suppletie is een aanvulling op uw aflossingsruimte, waardoor u een hogere lening kunt afsluiten.

Wat uw gemeente heeft bepaald

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie:

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente heeft geen afspraken met de GKA (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam of andere kredietbanken.

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017