Antwoord op vragen over het sociaal domein

Afstemmingsverordening

De Afstemmingsverordening beschrijft alle gedragingen waarvoor de gemeente uw bijstandsuitkering kan verlagen. Ook staan in de verordening de hoogte van de verlagingen en andere zaken die te maken hebben met het verlagen van uw bijstandsuitkering.