Antwoord op vragen over het sociaal domein

Brillen

De kosten van brillen(glazen) en contactlenzen worden door de basiszorgverzekering niet vergoed. Daarom krijgt u hier meestal geen bijzondere bijstand voor. U kunt zich aanvullend verzekeren om een vergoeding voor de kosten van brillen(glazen) en contactlezen te krijgen.

Wat heeft uw gemeente bepaald?

De gemeente mag besluiten dat u toch bijzondere bijstand krijgt. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid.

De gemeente kan bij het vaststellen van de hoogte van de bijzondere bijstand uitgaan van de kosten van de goedkoopste geschikte bril, brillenglazen en/of contactlenzen. De gemeente kan ook uitgaan van richtprijzen.

Regels van Gemeente Diemen

In deze richtlijn staat het gemeentijk beleid van de gemeente over bijzondere bijstand voor brillen en/of contactlenzen aangeven. 

Voorwaarde aanvullende verzekering

De bijzondere bijstand voor brillen en/of contactlenzen geldt alleen als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten.

Brillen en contactlenzen

Voor de aanschaf van brillen (montuur en glazen) of contactlenzen kunt u eenmaal per 3 kalenderjaren een bijdrage ontvangen.
Ontspiegeling en multifocale glazen vallen hier ook onder. Een leesbril wordt niet vergoed. Dit valt onder de algemene kosten van het bestaan.

Extra tegemoetkoming

Wanneer u om medische redenen hogere kosten heeft dan de zorgverzekeraar dekt, is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor de noodzakelijke overige kosten.
Voor de kosten voor de aanschaf van een montuur wordt maximaal €100,- vergoed.
Voor het aanvragen van de extra bijdrage heeft u een verklaring van de opticien over de noodzaak nodig.

Wisselende sterkte

Wanneer uw oogsterkte binnen de periode van 3 jaar zo afwijkt dat u nieuwe glazen of contactlenzen nodig heeft, kunt u hiervoor een bijdrage krijgen.
Voor het aanvragen van de bijdrage heeft u een verklaring van de opticien over de noodzaak nodig.   

Aanschaf bij opticiens

Wanneer u een extra tegemoetkoming of een bijdrage voor wisselende sterkt wilt aanvragen, dient dit te gebeuren bij opticiens waar de zorgverzekeraar een overeenkomst mee heeft.

 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

Begrippen