Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Een deel van de heffingskortingen ontvangt u via uw werkgever of uitkeringsinstantie, de zogenaamde loonheffingskortingen. Andere heffingskortingen ontvangt u via een teruggave van de belastingdienst. Naast de heffingskortingen zijn er nog andere fiscale regelingen die voor u van belang kunnen zijn. 

Welke heffingskortingen?

Iedere belastingbetaler heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast kunt u recht hebben op aanvullende kortingen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De volgende aanvullende kortingen komen voor:

  • Arbeidskorting
  • Ouderenkorting
  • Alleenstaande ouderenkorting
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Korting voor maatschappelijke beleggingen
  • Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen


Meer informatie en de voorwaarden die gelden voor de aanvullende heffingskortingen, staan op de site van de Belastingdienst.

Vrijgelaten heffingskortingen

Als u een algemene bijstandsuitkering hebt, dan geldt het bedrag van de heffingskorting voor u als inkomen. De jonggehandicaptenkorting wordt voor mensen van 27 jaar of ouder niet als inkomen geteld.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt dan kan de gemeente zelf bepalen welke heffingskortingen meetellen als inkomen.


Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer zij een voorlopige teruggave kort op uw bijstandsuitkering:          

Regels van Gemeente Diemen

Ontvangen bedragen aan teruggave en voorlopige teruggave worden alleen gekort op uw bijstandsuitkering indien u tijdens de periode waarop de teruggave ziet ook een bijstandsuitkering ontving. 

Als het in uw situatie voor de hand ligt dat u in aanmerking kunt komen voor een voorlopige teruggave in verband met de heffingskorting zal de gemeente u verplichten om deze aan te vragen bij de Belastingdienst. Indien u dat niet doet zal uw bijstandsuitkering worden verlaagd. 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

Lees ook