Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kosten deelname activiteiten

Hoofdregel: geen bijzondere bijstand 

Iedereen in Nederland maakt kosten voor de deelname aan activiteiten. Een inkomen op bijstandniveau is in principe genoeg om deze kosten te betalen. 

Wel minimabeleid

Om mensen met een laag inkomen te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, hebben veel gemeenten speciaal minimabeleid. Uw gemeente kan zelf bepalen welke activiteiten vergoed worden, wat de voorwaarden zijn en hoeveel geld u per jaar maximaal mag uitgeven. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een vergoeding voor uw abonnement op de bibliotheek, een vergoeding voor de kosten van zwemles of een bijdrage in de contributie voor de voetbalclub.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente kan in bijzondere situaties besluiten toch bijzondere bijstand te verstrekken voor de kosten van deelname aan activiteiten. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.