Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ouderbijdrage jeugdhulp

Als ouder bent u verplicht om financieel voor uw kind te zorgen. Dat geldt ook als uw kind uit huis geplaatst is. U betaalt in dat geval voor de verzorging van uw kind een maandelijks bedrag. In het algemeen zal de ouder die kinderbijslag of alimentatie voor het kind ontvangt, de ouderbijdrage betalen.

Hoofdregel: geen bijzondere bijstand

U hebt geen recht op bijzondere bijstand voor de ouderbijdrage, want:

Uw situatie Waarom geen bijzondere bijstand?
U ontvangt kinderbijslag voor uw uit huis geplaatste kind
De kinderbijslag is voldoende om de kosten van de ouderbijdrage te betalen.
U ontvangt geen kinderbijslag voor uw uit huis geplaatste kind

Als u bijstand ontvangt voor een alleenstaande dan kan het CAK de ouderbijdrage buiten invordering stellen. Als dit niet het geval is en u geen kinderbijslag voor uw kind kunt ontvangen, dan wordt de ouderbijdrage gezien als een alimentatieverplichting. U hebt in dit laatste geval geen recht op bijzondere bijstand voor alimentatiekosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand: