Antwoord op vragen over het sociaal domein

Overbrugging scherpe terugval inkomen

Uw inkomen kan ineens lager worden, bijvoorbeeld als u onverwacht werkloos wordt.

In die gevallen kunt u mogelijk tijdelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om de daling van uw inkomen te vergoeden en u te laten wennen aan uw lagere inkomen. 

Uw inkomen is plotseling lager?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de opvang van een plotselinge inkomensdaling door andere oorzaken:

Regels van Gemeente Diemen

Is uw inkomen ineens veel lager, bijvoorbeeld doordat uw partner u verlaten heeft en u geen inkomsten heeft of heeft u geen inkomsten omdat u net bent ontslagen uit detentie? Dan kunt u bijzondere bijstand krijgen als er in uw geval sprake is van bijzondere omstandigheden en u zelf niet voldoende geld heeft. Als u geen schuld heeft aan de situatie hoeft u de bijzondere bijstand niet terug te betalen. Heeft u wel schuld, dan krijgt u de bijstand in de vorm van een geldlening. Bent u net ontslagen uit detentie en heeft u recht op een overbruggingsuitkering, dan krijgt u bijvoorbeeld de bijstand in de vorm van een geldlening.

Hoogte van de overbruggingsuitkering

De gemeente bepaalt de hoogte van de overbruggingsuitkering.

Laatst bijgewerkt op 30-10-2009

Lees ook