Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uitsluitingsgronden

In een aantal gevallen hebt u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u van het recht op bijstand bent uitgesloten.

In de volgende gevallen bent u uitgesloten van het recht op bijstand:

Uitsluitingsreden Gevolgen voor u Gevolgen voor uw partner
U hebt geen recht op bijzondere bijstand Uw partner kan wel recht hebben op bijzondere bijstand voor kosten die op hem betrekking hebben. 

Dus: Het is ook mogelijk dat uw partner geen recht op bijzondere bijstand heeft, omdat hij is uitgesloten, maar dat u wel recht op bijzondere bijstand hebt. Hetzelfde geldt andersom.

Begrippen