Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw woonkosten als u bent opgenomen in een inrichting

Bent u opgenomen in een inrichting? En moet u uw woning toch aanhouden? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor de vaste kosten voor uw woning.

Dat kan als

  • de kosten echt nodig zijn
  • en u die kosten niet zelf kunt betalen
  • en u de kosten niet op een andere manier kunt betalen. Bijvoorbeeld door uw woning tijdelijk onder te verhuren.

Regels van Gemeente Diemen

Kosten voor huur en energie 

Als u in een inrichting verblijft, kunt u in principe zes maanden recht hebben op bijzondere bijstand voor de huur en energiekosten van uw woning. Eventueel kunt u langer recht hebben op bijzondere bijstand voor deze kosten als u bijvoorbeeld langer in een inrichting verblijft dan 6 maanden en in de weekenden thuis komt. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Voorschotten voor de energiekosten 

Als u voorschotten betaalt voor de energiekosten van uw woning, dan moet u meteen contact opnemen met uw energiemaatschappij en ervoor zorgen dat deze voorschotten worden verlaagd.

Opslagkosten

Als u geen kosten voor huur en energie heeft, dan kunt u eventueel bijzondere bijstand krijgen voor de kosten om uw inboedel op te slaan. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Laatst bijgewerkt op 13-10-2009

Lees ook