Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woon-werkverkeer

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten. De reden hiervoor is dat u uw kosten meestal vergoed krijgt via uw werkgever of uit het reïntegratiebudget van uw gemeente. 

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de reiskosten die u heeft voor woon-werkverkeer:

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand voor reiskosten woon-werkverkeer.

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017