Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beslag

Heeft u een schuld die u niet betaalt? En moet u de schuld echt afbetalen van de rechter? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen en bezittingen.

Waarop kan de deurwaarder beslag leggen?

Beslag leggen kan op uw loon of uitkering, dus ook op uw vakantiegeld, maar ook op uw bankrekening. En soms ook op uw andere bezittingen, zoals uw auto of uw huis.

Waarop kan de deurwaarder geen beslag leggen?

Beslag leggen kan niet op de beslagvrije voet van uw inkomen. Dat is het deel van uw inkomen waarop normaal gesproken niemand beslag kan leggen. En ook niet op bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag.

Is er beslag gelegd op uw uitkering?

Dan haalt de gemeente elke maand een vast bedrag van uw uitkering af. Dat betaalt zij dan aan de deurwaarder. Uw vakantiegeld betaalt zij ook aan de deurwaarder. De inhoudingen worden door de gemeente verricht totdat uw hele schuld is afbetaald.

Lees ook

Begrippen