Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

Volgens de wet bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw eigen leven. U moet dus zorgen dat u zo min mogelijk bijstand nodig heeft. Heeft u bijstand nodig, terwijl u dat (nog) had kunnen voorkomen? Dan heeft u niet genoeg besef van verantwoordelijkheid voor uw eigen levensonderhoud. 

Vraagt u bijstand aan, terwijl u had kunnen voorkomen dat u die (nu al) nodig heeft? Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u de bijstand wel. Maar misschien krijgt u dan ook een waarschuwing van de gemeente. Of u krijgt de bijstand helemaal of gedeeltelijk te leen. En dat moet u dus terugbetalen.

Wanneer heeft u niet genoeg besef van verantwoordelijkheid?

Als u bijstand aanvraagt, heeft u te weinig besef van verantwoordelijkheid als u bijvoorbeeld

  • eigenlijk recht had op een andere regeling of uitkering. Maar door uw eigen schuld krijgt u deze regeling of uitkering niet (meer). U had dus moeten zorgen dat u die andere uitkering (nog) kreeg.
  • als u uw vermogen te snel heeft opgemaakt. Of als u er iets van betaald heeft wat u niet echt nodig had.

Lees ook