Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inrichtingskosten

Inrichtingskosten zijn kosten voor het bewoonbaar maken van uw woning. Daarvoor kunt u soms, in speciale situaties, bijzondere bijstand krijgen van de gemeente. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld

  • verf
  • behang
  • het vlak maken van de vloer

Voor duurzame gebruiksgoederen kunt u soms ook bijzondere bijstand krijgen. Maar dan krijgt u het te leen. Bijvoorbeeld voor

  • een koelkast
  • een bankstel
  • gordijnen
  •  

Regels van Gemeente Diemen

Recht op bijzondere bijstand  

In principe kunt u geen recht hebben op bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten of opknapkosten (kosten voor het opknappen van uw huis zoals verf en behangkosten). De gemeente verwacht van u dat u voor deze kosten spaart. Pas als u niet heeft kunnen sparen voor deze kosten, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten.

U heeft niet kunnen sparen als:

  • U uw spaargeld heeft moeten gebruiken voor noodzakelijke kosten;
  • U 3 jaar lang zonder onderbreking een inkomen op bijstandsniveau heeft;
  • U een noodzakelijke schuld afgelost heeft, bijvoorbeeld een saneringskrediet.

Geen bijzondere bijstand

De gemeente verstrekt u geen bijzondere bijstand als u kosten maakt voor duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten als u voor de eerste keer uw woning gaat inrichten bijvoorbeeld omdat u voor de eerste keer verhuist.

Vorm van de bijstand

In principe verwijst de gemeente u eerst naar een (krediet)bank om een lening af te sluiten (eventueel als bijstand als borgtocht). Krijgt u van de (krediet)bank geen lening, dan kunt u mogelijk leenbijstand van de gemeente krijgen. Als u langer dan drie jaar in de uitkering zit houden wij geen rekening met reserveringscapaciteit.

Deed u onnodig een beroep op bijstand en krijgt u geen lening bij een (krediet)bank, dan kunt u mogelijk bijstand in de vorm van een geldlening krijgen.

Uitzonderingen

Bij uitzichtloze schuldsituaties of als er sprake is van WSNP kan er een uitzondering worden gemaakt. In dat geval kan de bijzondere bijstand als gift worden verstrekt.    

Hoogte van de bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand wordt door de gemeente bepaalt aan de hand van richtprijzen.

Aanvragen

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een uitkering ontvangt van de gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.
 

 

 

Laatst bijgewerkt op 08-12-2017

Lees ook

Begrippen