Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ten laste komend kind

Dit is een kind

  • onder de 18 jaar;
  • waar u volgens de wet financieel verantwoordelijk voor bent;
  • dat uw eigen kind is, uw stiefkind of uw geadopteerde kind;
  • dat in Nederland woont;
  • waar u kinderbijslag voor kunt krijgen. Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Lees ook

Begrippen