Antwoord op vragen over het sociaal domein

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is een vergoeding voor loon. Heeft u een beperking? Dan krijgt uw werkgever loonkostensubsidie als hij/zij u in dienst neemt. Dit kan ook worden aangevraagd na het begin van uw baan. 

Uw werkgever moet u namelijk het wettelijk minimumloon betalen. Ook als u het werk niet zo snel kunt als uw collega’s die geen beperking hebben. De gemeente vergoedt dan (tijdelijk) het verschil tussen het wettelijk minimumloon en uw werkniveau met loonkostensubsidie.

Regels van de gemeente
De gemeente heeft het volgende geregeld over de loonkostensubsidie:

Regels van Gemeente Diemen

Werken met behoud van uitkering

Door het werken met behoud van uitkering kunt u werkritme opdoen, leren omgaan met arbeidsrelaties en deelnemen aan de maatschappij. De gemeente Diemen kan hiervoor verschillende voorzieningen aanbieden.

Werkstage

ls u vijf jaar of langer werkloos bent kan het zijn dat u eerst weer moet wennen aan het ritme van werk en het omgaan met collega's. Dit leert u in een werkstage.

Participatieplaats

Als u 27 jaar of ouder bent kunt u in aanmerking komen voor een participatieplaats. Ook hier staat het leren werken centraal. Er wordt onder meer gekeken naar de dingen waar u goed in bent en welk soort werk het beste bij u past. Soms blijkt dat u nog een (aanvullende) opleiding nodig heeft. U kunt maximaal vier jaar op een participatieplaats werken. In die tijd wordt een paar keer onderzocht of uw kans om een baan te vinden toeneemt. 

Sociale activering

De gemeente kan u activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering. Dit kan alleen als de kans bestaat dat u ooit kunt gaan werken zonder dat u daarbij ondersteund wordt door de gemeente. 

Persoonlijke ondersteuning

De gemeente kan u persoonlijke ondersteuning aanbieden bij het uitvoeren van uw opgedragen taken. Dit kan alleen als u zonder begeleiding de taken niet kunt uitvoeren. U krijgt dan ondersteuning van een jobcoach. Deze ondersteunt u op vaste tijden voor een langere periode.

Ondersteuning leer-werktrajecten

De gemeente kan ondersteuning aanbieden bij het volgen van een leer-werktraject. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U bent 16 of 17 jaar en de leerplicht of kwalificatieplicht is nog niet voorbij, of
  • u bent tussen de 18 en 27 jaar en heeft nog geen startkwalificatie gehaald. 

Laatst bijgewerkt op 05-07-2019

 

Lees ook