Antwoord op vragen over het sociaal domein

Mijn hulpvraag bij het jeugdteam

Het jeugdteam van de gemeente gaat aan de slag met uw hulpvraag. Zij informeren u hierover. Zij kunnen u wijzen op algemene hulp, die u direct kunt krijgen. Maar zij kunnen ook nader onderzoek doen om te bekijken of uw kind specialistische hulp nodig heeft. Daarvoor gelden bepaalde voorwaarden.

De gemeente moet u informeren over hoe het verder gaat nadat u een afspraak heeft gemaakt. De medewerker van het jeugdteam kan dat ook doen.

U krijgt informatie over uw rechten. Als nader onderzoek nodig is, wordt u daarover ook geïnformeerd.

Vanaf het moment dat u zich meldt, kan een cliëntondersteuner u helpen. Dit is iemand van de gemeente of een organisatie die u helpt bij het doorlopen van de procedure. Deze persoon is onafhankelijk. De cliëntondersteuner kan niet dezelfde persoon zijn die uw hulpvraag gaat behandelen.

De cliëntondersteuner handelt altijd in uw belang. U blijft zelf bepalen wat u wil. De cliëntondersteuner geeft u daarbij informatie en advies. Daarnaast helpt de cliëntondersteuner u met: 

  • uw hulpvraag duidelijk krijgen
  • keuzes maken
  • hulp organiseren
  • afstemmen met andere hulp die uw kind krijgt

De hulp van de cliëntondersteuner kunt u gebruiken zolang u dat zelf wil. De hulp is gratis.

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Voorbeelden cliëntondersteuners

De gemeente kan de cliëntondersteuning laten uitvoeren door derden, zoals:

  • Ouder adviseur
  • MEE
  • Steunpunt GGZ
  • Sociaal Raadslieden

Het familiegroepsplan is een plan dat u (als ouder) opstelt samen met uw kind, familieleden of anderen in de sociale omgeving van uw kind. In dat plan geeft u aan hoe u de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind wil verbeteren. U geeft ook aan wat u zelf daaraan doet en wat de personen in de omgeving van uw kind doen.

De gemeente kan u helpen om een familiegroepsplan te maken.

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

De gemeente onderzoekt of uw kind hulp nodig heeft. En welke hulp dan het beste is voor uw kind. Daarvoor kan de gemeente u om informatie vragen. Als u die informatie heeft of kunt opzoeken, moet u die geven. De gemeente bekijkt ook uw wensen en de persoonlijke situatie van uw kind en uzelf. En de gemeente houdt rekening met uw godsdienst, levensovertuiging en cultuur.

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Schema

Bekijk hieronder hoe het onderzoek wordt uitgevoerd:

Checklist onderzoek aanvraag jeugdhulp

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

De niet vrij toegankelijke hulp vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind woont. Ook een keuze voor een PGB geeft u aan bij de gemeente waar uw kind woont.

Het kan zijn dat u de hulp voor uw kind in een andere gemeente moet vragen. Dit is mogelijk wanneer uw kind al jeugdhulp met verblijf ontvangt.

Regels van Gemeente Diemen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.