Antwoord op vragen over het sociaal domein

Mijn kind heeft een strafbaar feit gepleegd

Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, beslist de rechter over de straf. Dat kan een boete zijn, maar ook een taakstraf of een gevangenisstraf. Ook kan de rechter daarbij jeugdreclassering opleggen. Dat is verplichte begeleiding voor uw kind met als doel ervoor te zorgen dat uw kind op het rechte pad blijft. Het openbaar ministerie kan ook jeugdreclassering opleggen. In dat geval hoeft uw kind niet voor de rechter te komen.

Deze begeleiding is een combinatie van intensieve hulp en controle. De begeleider is een jeugdreclasseringswerker. Deze begeleider kan bepalen dat ook hulp via de gemeente nodig is. De gemeente is dan verplicht die hulp in te zetten.

Jeugdreclassering is mogelijk voor een jongere van 12 tot 23 jaar.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.