Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik krijg opvang

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

De gemeente kan in haar Wmo-verordening bepalen dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. De gemeente kan de bijdrage vragen vanaf het moment dat u voor het eerst een voorziening krijgt, maar ook als u al een voorziening hebt. Bij het inkomen dat telt voor de bijdrage wordt een deel van uw vermogen opgeteld.

Geen bijdrage

Als u of uw echtgenoot twee of meer nachten aaneengesloten in de bijdrageperiode in een instelling voor beschermd wonen verblijft dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

De bijdrageperiode is een periode van maximaal 4 weken. U betaalt een bijdrage in de kosten telkens over een periode van maximaal 4 weken.

Hoogte

Het college is vrij om de hoogte van de bijdrage in de kosten voor opvang vast te stellen.

Als voorwaarde geldt alleen dat de cliënt niet minder mag overhouden dan de zak- en kleedgeldgrens conform de Participatiewet (in 2014: €300,15 voor alleenstaanden en €466,85 voor gehuwden).

Aan wie moet u betalen?

De gemeente moet een instantie aanwijzen die de bijdragen in de kosten voor opvang.

In de periode waarin u of uw echtgenoot langer dan een nacht in een opvang verblijft, hoeft u geen bijdrage in de kosten voor andere voorzieningen te betalen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.