Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inzage en inspraak in beleid

Inzage gemeentelijk beleid

De gemeente kan haar burgers inzage geven in het gemeentelijk beleid. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van de regels die in de gemeente gelden. Voorbeelden van inzage zijn:

 • Bijwonen gemeenteraads- en commissievergaderingen
  Gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn in principe altijd openbaar. U kunt dus altijd gaan luisteren naar wat er in de vergaderingen wordt besloten.
 • Inzage in de gemeentelijke verordeningen
  U kunt de verordeningen van de gemeente inzien. Hierbij kunt u denken aan de  Afstemmingsverordening.

Inspraak

De gemeente kan haar burgers niet alleen inzage geven, maar ook inspraakmogelijkheden zodat zij mee kunnen praten over het beleid van hun gemeente. Inspraak wil zeggen dat u vooraf uw mening mag geven. Daarna beslist de gemeente of zij uw mening meeweegt in de beslissing die zij gaat nemen. Voorbeelden van inspraak zijn:

 • Cliëntenraad
  Veel gemeentes hebben een cliëntenraad. Die cliëntenraad treedt op als vertegenwoordiging van alle bijstandsgerechtigden in de gemeente.
 • Spreekrecht
  Het is mogelijk dat in de gemeente spreekrecht voor burgers geldt. Dit houdt in dat u mag spreken tijdens een raadsvergadering of een commissievergadering. U moet dit dan wel vooraf aankondigen.
 • Burgerinitiatief
  Het is mogelijk dat in de gemeente de mogelijkheid tot burgerinitiatief bestaat. U kunt dan onder voorwaarden, bijvoorbeeld een minimaal aantal handtekeningen, een nieuw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Het is mogelijk dat de gemeente niet alle voorgaande of andere inspraakmogelijkheden biedt. Om er achter te komen welke inspraakmogelijkheden de gemeente biedt, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Lees ook