Antwoord op vragen over het sociaal domein

Boete

Houdt u zich niet aan uw inlichtingenplicht? Dan krijgt u een boete van de gemeente. Heeft u te veel bijstand gekregen, doordat u zich niet aan de inlichtingenplicht hield? Dan moet u, naast de boete, ook de bijstand terugbetalen die u te veel kreeg.

Hoe hoog is de boete?

Dat is afhankelijk van het bijstandsbedrag dat u te veel heeft gekregen. Heeft u niet te veel bijstand gekregen? Dan is de boete maximaal € 150,-.

Waar moet de gemeente bij een boete rekening mee houden?

  1. U moet de boete kunnen aflossen met uw inkomen boven de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waar de gemeente niet aan mag komen, én
  2. u moet de boete binnen een bepaalde periode kunnen betalen. Hoe lang die periode is, is afhankelijk van waarom u zich niet aan de inlichtingenplicht hield.

De gemeente heeft hierover het onderstaande bepaald:

Regels van Gemeente Diemen

Het college legt een lagere bestuurlijke boete op als sprake is van verminderde verwijtbaarheid.

Er is in ieder geval sprake van verminderde verwijtbaarheid in de volgende situaties:

Situatie 1
U verkeerde in een heftige emotionele toestand waardoor het u niet te verwijten valt dat u de inlichtingen niet of niet volledig heeft doorgegeven.

Situatie 2
U verkeerde in een niet normale situatie, die zo emotioneel zwaar beladen was, waardoor u niet normaal kon nadenken.

Situatie 3
Het belang, de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind wordt door de boete ernstig in gevaar gebracht. 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Hoe krijgt u de boete?

Als de gemeente denkt dat u zich niet aan uw inlichtingenplicht houdt, gaat zij dat onderzoeken. Meestal krijgt u dan een uitnodiging voor een gesprek. Daarna beslist de gemeente of u een boete moet krijgen.

Een boete krijgt u als officieel besluit van de gemeente. Dat heet een beschikking. U krijgt de beschikking in een brief.

Tegen een beschikking kunt u een bezwaarschrift sturen. Doet u dat? Dan moet u de boete toch eerst betalen. Blijkt later dat de gemeente het eens is met uw bezwaarschrift? Dan krijgt u het bedrag van de boete weer terug.

Houdt u zich nog een keer niet aan uw inlichtingenplicht? (Recidive)

Dan is de boete deze keer waarschijnlijk hoger.

Lees ook