Antwoord op vragen over het sociaal domein

Krediethypotheek

Moet ik mij eigen huis opeten voordat ik bijstand kan ontvangen?

Dit wordt weleens gezegd, maar dat is niet waar. Als uw huis, woonboot of woonwagen een overwaarde heeft, heeft dit voor de bijstand pas gevolgen als de overwaarde groter is dan een bepaald bedrag. Zie ook 'U hebt een eigen huis'. In dat geval wordt de bijstand als geldlening verstrekt. 

Als de bijstandsuitkering aan u geleend wordt, kan de gemeente u verplichten een hypotheek op de woning te vestigen - dit wordt een krediethypotheek genoemd. Gemeenten doen dit om zekerheid te hebben dat de lening in de toekomst wordt afgelost.  Bent u eigenaar van een woonwagen of een niet-geregistreerd woonschip? Dan kan de gemeente u verplichten een pandrecht vestigen. Als de hypotheek of het pandrecht is gevestigd, kunt u gewoon in uw woning blijven wonen.

De gemeente kan zelf bepalen of en wanneer zij overgaat tot het vestigen van pandrecht of hypotheek op uw huis, woonschip of woonwagen:

Regels van Gemeente Diemen

Tot een bedrag van € 5000,00 verstrekt de gemeente u geen bijzondere bijstand in de vorm van een krediethypotheek. Boven dit bedrag wel.

Laatst bijgewerkt op 04-07-2019

Gevolgen krediethypotheek

Door het vestigen van een krediethypotheek gebruikt u de overwaarde van uw woning als onderpand voor uw leenbijstand. Onderpand wil zeggen dat de gemeente uw woning mag verkopen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Als u uw rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomt, dan kan de gemeente uw woning verkopen en van de opbrengst uw rente– en aflossingsverplichtingen betalen. Als u zelf besluit om uw woning te verkopen, dan moet u (een deel van) de opbrengst gebruiken om uw leenbijstand af te lossen.

Kosten krediethypotheek

Voor de kosten die u eventueel maakt in verband met de taxatie van de woning en het vestigen van een krediethypotheek kunt u bijzondere bijstand ontvangen. U moet dan wel aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand voldoen.

Aflossing lening

Hieronder worden de situaties beschreven wanneer de lening moet worden afgelost.

U stroomt uit de bijstand omdat u werk heeft gevonden

Als u uit de bijstand stroomt omdat u werk heeft gevonden moet u in principe de lening gaan aflossen. Wanneer dat het geval is, is afhankelijk van het gemeentelijke beleid.

U moet opnieuw bijstand aanvragen

Is uw bijstand in de vorm van een geldlening geëindigd, maar doet u binnen een bepaalde periode opnieuw een beroep op bijstand? Dan kunt u mogelijk opnieuw bijstand in de vorm van een geldlening ontvangen. Informeer bij de gemeente.

U verkoopt de woning

Verkoopt u de woning? Dan moet de lening meestal worden terugbetaald, mits de verkoop voldoende heeft opgebracht.

U overlijdt

Als u overlijdt valt de woning in uw nalatenschap. Uw erfgenamen zullen de geldlening dan moeten terugbetalen uit de nalatenschap. De gemeente zal hierover met de erven  deren.