Antwoord op vragen over het sociaal domein

Werken met behoud van uitkering

U kunt werken terwijl u uw uitkering houdt, om te bevorderen dat u uit de bijstand komt. U werkt dan zonder arbeidsovereenkomst en zonder loon, maar bent aan het werk gezet op een participatieplaats. Deze situatie is anders dan bij Beschut werk, waar wel een dienstbetrekking bestaat. Het moet wel gaan om zogenaamde "additionele" werkzaamheden.

Werkzaamheden

Op een participatieplaats verricht u "additionele" werkzaamheden. Dat betekent dat u geen gewone functie hebt die in uw bedrijf ook door een betaalde werknemer verricht zou kunnen worden. In plaats daarvan wordt er speciaal voor u een baan gecreëerd. Ook kunt u in uw baan extra begeleiding of scholing krijgen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor werken met behoud van uw uitkering:

  • Werken met behoud van uw uitkering is ter bevordering van de uitstroom naar betaalde arbeid. De activiteiten moeten daarom essentieel verschillen van productieve arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst.
  • De werkzaamheden die u uitvoert moeten vastgelegd worden in een individuele beschikking.
  • Uw werkzaamheden dienen zo te zijn vormgegeven dat er geen situatie ontstaat die vergelijkbaar is met een reguliere arbeidsovereenkomst.

Lees ook

Begrippen