Antwoord op

Curatele

De rechter heeft mij onder curatele gesteld 

Als u aan de voorwaarden van het recht op bijzondere bijstand voldoet bestaat er recht op bijzondere bijstand voor de beloning van de curator. 

Uw curator moet de aanvraag indienen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand niet zelf indienen als u onder curatele staat. Uw curator moet de aanvraag voor u indienen.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van ondercuratelestelling:

Regels van Gemeente Diemen

U kan recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van curatele.
De hoogte van die bijzondere bijstand wordt gebaseerd op de Nieuwe regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

Lees ook