Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dieetkosten

In principe is er geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten die u maakt als u een speciaal dieet volgt. Alleen als u veel meer kosten voor voeding heeft dan wanneer u geen speciaal dieet zou hebben kunt u recht hebben op bijzondere bijstand, als u aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand voldoet.

Hoogte van de bijzondere bijstand

Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, zal de gemeente slechts de extra kosten vergoeden.

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor diëten:

Regels van Gemeente Diemen

U volgt een dieet 

Als u een dieet moet volgen waardoor u meer kosten voor eten uit moet geven dan 'gezonde mensen', dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de méérkosten van uw dieet. U moet wel kunnen aantonen dat u uw dieet moet volgen van een erkende diëtiste. Voor een zoutarm, suikervrij of vetarm dieet hoeft u geen méérkosten uit te geven, voor deze diëten kunt u dan ook geen bijzondere bijstand krijgen.

Hoogte een duur van de bijzondere bijstand 

De hoogte van de bijzondere bijstand voor dieetkosten bepaalt de gemeente aan de hand van richtprijzen.  

U kunt een jaar lang bijzondere bijstand krijgen voor dieetkosten. Als u langer dan een jaar bijzondere bijstand wilt ontvangen, moet u opnieuw een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor dieetkosten als het jaar voorbij is.

Dieetpreparaten

De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand voor dieetpreparaten.

Belastingteruggave

Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist, dan kunt u een vast bedrag aftrekken.
Dit geldt ook voor een gezinslid of huisgenoot. Het moet dan wel om een dieet gaan dat op een van de dieetlijsten van de Belastingdienst staat. Hierin staan de jaarlijkse bedragen die als dieetkosten mogen worden afgetrokken.

Aanvragen

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een uitkering ontvangt van de gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.
 

Laatst bijgewerkt op 04-07-2019