Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dwangsom

Heeft de gemeente te laat over uw aanvraag of bezwaar besloten? Dan kunt u een dwangsom vragen.