Antwoord op vragen over het sociaal domein

Levensonderhoud jongeren (18 t/m 20 jaar)

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan is uw bijstandsuitkering misschien niet genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien. Dit zal het geval zijn als u zelfstandig woon. Uw ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van uw levensonderhoud. Dat is ook de reden dat uw uitkering zo laag is.

Moet ik mijn ouders om geld vragen als ik zelfstandig woon en niet studeer?

Ja, u moet in eerste instantie naar uw ouders om een aanvulling te krijgen op uw bijstandsuitkering. Alleen in de volgende situaties heeft u recht op aanvullende bijzondere bijstand:

  • uw ouders hebben zelf een bijstandsuitkering;
  • uw ouders wonen niet (meer) samen en een van uw ouders is uit beeld terwijl de andere ouder een bijstandsuitkering heeft;
  •  u bent statushouder en uw ouders wonen in het land van herkomst;
  • er is sprake van een zodanig slechte relatie dat het aannemelijk is dat u uw onderhoudsrecht alleen via de rechter zou kunnen afdwingen.

Mijn ouders ontvangen zelf bijstand

De gemeente zal in dat geval aanvullende bijstand verstrekken. Verhaal op uw niet-draagkrachtige ouders is dan niet nodig. 

Een van mijn ouders is niet meer in beeld mijn andere ouder ontvangt zelf bijstand

De gemeente zal in dat geval aanvullende bijstand verstrekken en mogelijk onderzoeken waar uw andere ouder woont. De gemeente kan dan de kosten van deze aanvulling op deze ouder verhalen

Ik heb een heel slechte relatie met mijn ouders en zij weigeren bij te dragen

De gemeente zal in dat geval aanvullende bijstand verstrekken. De gemeente kan de kosten van deze aanvulling verhalen op uw ouder(s). 

Hoogte van de bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. De  gemeente kan zelf bepalen hoe hoog de bijzondere bijstand voor levensonderhoud is. Informeer bij de gemeente.

U verblijft in een inrichting

Verblijft u in een inrichting? Dan hebt u geen recht op bijstand. U kunt wel recht hebben op Bijzondere bijstand. Ook daarvoor geldt dat u alleen in aanmerking komt voor bijzondere bijstand als u niet bij uw ouders terecht kunt.

De gemeente kan zelf bepalen hoe hoog de bijzondere bijstand voor jongeren in een inrichting is. Informeer bij de gemeente.