Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medewerkingsplicht (o.a. huisbezoek)

Als u bijzondere bijstand aanvraagt of ontvangt, dan bent u verplicht om mee te werken als de gemeente dat van u vraagt. Dit wordt ook wel de medewerkingsplicht genoemd. De gemeente kan u vragen om mee te werken aan bijvoorbeeld:

  • een onderzoek om te kijken of u recht op bijzondere bijstand hebt, bijvoorbeeld een huisbezoek;
  • een onderzoek in het kader van een medisch advies.

Als u periodieke bijzondere bijstand ontvangt, dan kan de gemeente u ook verplichten om mee te werken aan bijvoorbeeld:

  • een (heronderzoek) om vast te stellen of u nog steeds recht op bijzondere bijstand hebt;
  • een onderzoek bij vermoeden van fraude;
  • een beëindigingsonderzoek.

Meer specifieke verplichtingen 

De gemeente kan de medewerkingsplicht verder uitwerken en u een nog concretere verplichting opleggen. De gemeente kan aan u bijvoorbeeld vragen een machtiging te ondertekenen zodat de gemeente informatie over u kan opvragen bij anderen.

Lees ook

Begrippen