Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten bezoek zieke familieleden

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. In geval van opname in een ziekenhuis kan het zijn dat de reiskosten hoog zijn omdat de te bezoeken persoon niet in de buurt is opgenomen. 

De gemeente kan aan u bijzondere bijstand verstrekken voor de reiskosten die u maakt om een ziek familielid te bezoeken. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten voor bezoek aan zieke familieleden:

Regels van Gemeente Diemen

Kosten van bezoek aan in een inrichting of thuis verblijvende personen kunnen via bijzondere bijstand vergoed worden. 

Vergoed wordt maximaal het tarief van het openbaar vervoer, op basis van tweede klasse. Kan door omstandigheden geen gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer dan wordt een kilometerprijs vergoed die gelijk is aan de vergoeding die het ziekenfonds verstrekt. In noodsituaties kan een vergoeding worden gegeven voor taxikosten.

Vergoeding vindt plaats na vertoon van de reisbewijzen.

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017