Antwoord op vragen over het sociaal domein

Stookkosten

Bijna iedereen in Nederland maakt kosten voor het verwarmen van zijn woning. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering moet genoeg zijn om deze kosten te betalen. Daarom hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor uw stookkosten. 

Uitzondering

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten of uw leeftijd méér dan normale kosten hebt voor het verwarmen van uw woning. U en uw kosten moeten wel aan de voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor stookkosten:

Regels van Gemeente Diemen

Bijzondere bijstand voor extra stookkosten kan worden verstrekt indien een ziekte of gebrek ertoe leidt dat verhoging van de temperatuur in een of meer ruimten van de woning noodzakelijk is. 

  1. het gebruik van verplaatsingshulpmiddelen etc. als gevolg van ziekte of gebrek noopt tot verruiming van de woning, inpandige verbouwing, aanbouw van extra ruimten of verhuizing naar een grotere woning;
  2. een ziekte of gebrek ertoe leidt dat verhoging van de temperatuur in een of meer ruimten van de woning noodzakelijk is.

Er dient een medisch advies te worden gevraagd bij de medisch adviseur. 

 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

.